Tryggt och Öppet

Under Lajvlabbet 2017 är det viktigt för oss att alla känner sig välkomna och trygga. Här är några viktiga regler och policys vi har för att kunna uppnå detta. 

Inbjudande samtal

När du sitter med i ett samtal i en grupp, ställ alltid dit en extra stol eller lämna en extra plats som finns för vem som helst att kunna slå sig ner och delta i samtalet! Var vänlig och inbjudande om någon visar intresse för att vara med i ert samtal och förklara gärna vad ni pratar om så att den nya deltagaren har möjlighet att hänga med. Presentera gärna dig själv! Kanske är det en ny vän som just satte sig där?

Dörren är alltid öppen

Du har som deltagare alltid rätt att säga nej, avstå och lämna arrangemang och samtal. Det ska alltid respekteras av arrangörer och deltagare. Du ska inte behöva förklara varför du inte vill delta i något, eller varför du lämnar ett arrangemang. Likaså är du alltid välkommen tillbaka till arrangemanget och samtalet ifall du vill få vara med tillslut ändå. Dörren är alltid öppen båda vägar för att du ska våga pröva, och våga avstå ifall det är något som du inte känner passar dig.

Trygghetsvärdar

Under konventet kommer det finnas trygghetsvärdar som är personer du som deltagare alltid kan kontakta och vända dig till. Det kan gälla alltifrån att du behöver få komma undan en stund och vara i fred till att berätta om någon upplevelse du haft som varit obehaglig under konventet. Skulle du uppleva att någon annan deltagare uppfört sig illa mot dig och vill ha hjälp att hantera situationen, kan du vända dig till en trygghetsvärd för hjälp och stöd.

Respektera andras pronomen

Alla deltagare kommer att ha namnbrickor under konventet för att det ska vara lättare att komma ihåg andras namn!  På dessa namnbrickor skriver man vilket pronomen man vill bli benämnd som. Om du vill vara en Han, Hon, Hen eller något annat. Alla deltagare ska respektera detta och använda sig av det pronomen som står på namnskylten när man tilltalar någon.

Om någon beter sig illa

Under konventet har vi noll tolerans mot olika former av trakasserier och otrevligt uppförande. Om någon beter sig illa kan du vända dig till trygghetsvärd eller annan funktionär. Den som inte kan behandla sina medmänniskor med respekt och välvilja kommer avisas från konventet eller få en varning. Om varningen inte följs kommer personen avisas från konventet. Alla ska känna sig trygga att delta på Lajvlabbet.

Drog- och alkoholfritt, och allergivänligt så klart!

Inga former av droger eller alkohol är tillåtna att intas inom konventets lokaler, inte heller är det tillåtet att komma på konventet påverkad.

Det är inte tillåtet att föra med sig in nötter i lokalen på grund av svåra allergier, inte heller bör du ha på dig produkter med starka dofter såsom hårspray, parfym, rakvatten osv. Rökning tillåts enbart utanför lokalerna och då minst fem meter från alla ingångar och utgångar till lokalerna.

IMG_8216